SŁOWNICZEK :

Gran Marmi  : Gran Marmi Zakład Kamieniarski Zielke Stanisław NIP: PL 5780011185

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony
danych osobowych przekazanych przez Użytkowników, które służą
realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, oraz danych zebranych
za pomocą plików Cookies, przez Gran Marmi

Przekazane przez Ciebie dane osobowe,, wykorzystujemy tylko i

wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży, obsługi płatności czy
dostawy oraz naszych kontaktów z Tobą. Nie udostępniamy tych danych
osobom postronnym. Dane zbierane automatycznie służą do obsługi
funkcjonalności naszych stron, ich rozwoju, personalizowania ich
zawartości i analizy zachowań Użytkowników. Dane przekazywane w trakcie
korespondencji wykorzystujemy tylko i wyłącznie w celu udzielenia
odpowiedzi na zadane pytanie. Możliwy jest również kontakt telefoniczny w
celu omówienia kwestii dotyczących zamówienia. Informacje handlowe
wysyłamy drogą elektroniczną, tylko w przypadku gdy wyrazisz na to
zgodę. W każdej chwili możesz taką zgodę wycofać. Podczas pobytu na
naszej stronie internetowej zbieramy informacje dotyczące Twojej wizyty.
Pozwalają nam one na personalizację stron i ofert. Pliki Cookies z
których korzystamy można w każdej chwili wyłączyć wykorzystując stosowne
opcje Twojej przeglądarki internetowej. Jako nasz Klient masz prawo
wglądu oraz edycji swoich danych oraz prawo do żądania informacji o
treści przechowywanych danych na Twój temat, jak również prawo do
żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, sprostowania błędów,
uzupełnienia, uaktualniania czy przeniesienia Twoich danych.
Przekazywane nam dane osobowe są pilnie strzeżone, a dostęp do nich mają
wyłącznie wykwalifikowani i przeszkoleni pracownicy

Skąd mamy Twoje dane i kto jest ich administratorem?

Administratorem Twoich danych jest Gran Marmi

Przetwarzanie Państwa danych jest realizowane przez Gran Marmi i wynika z
prowadzonej działalności: sprzedaży produktów i usług oraz marketingu
bezpośredniego.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

obsługa transakcji sprzedaży,informacyjny, marketing, prowadzenie działań promocyjnych. Państwa
dane mogą być profilowane w celach marketingowych, czyli m.in.
opracowania dedykowanej oferty najbardziej dopasowanej do danej grupy
klientów. Do analizy danych mogą zostać użyte takie informacje jak:
historia sprzedaży, zapytań, preferencje. W każdej chwili mają Państwo
prawo zrezygnować z przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Podstawowym celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest
realizacja zobowiązań wynikających z łączącej nas umowy oraz obsługa
składanych przez Ciebie zamówień. Dodatkowo przepisy prawa wymagają od
nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Ponadto, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Gran Marmi  , przetwarzamy Twoje dane w poniższych celach:

– zapewnienie usług płatniczych,

– zapewnienie bezpieczeństwa serwisu internetowej oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;

– monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników
na stronie internetowej w celu rozwijania i ulepszania funkcjonalności
serwisu internetowej, szacowania głównych zainteresowań i potrzeb
użytkowników oraz informowaniu Cię o produktach, którymi możesz być
zainteresowany oraz ofertach specjalnych;

– prowadzenia dozwolonych przez Ciebie, naszych działań
marketingowych, polegających na kontaktowaniu się z Tobą, poprzez
dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail czy telefon;

– obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności Działowi
Obsługi Klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są
one związane wprost z wykonaniem umowy;

– organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych

dla celów archiwizacyjnych, przez określony przepisami czas, w celu
zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków
wynikających z przepisów prawa).

– prowadzenie analiz statystycznych;

– windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

– zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

– organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wyrazić oraz odwołać w
dowolnym momencie po zalogowaniu w serwisie zielke.com.pl

Jakie masz prawa w zakresie przetwarzania danych?

– Zapewniamy realizację Twoich praw wynikających z ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), czyli prawa dostępu,
sprostowania, i usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania,
prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowania
decyzji, w tym profilowaniu, oraz prawa do wyrażania sprzeciwu wobec
przetwarzania Twoich danych osobowych.

Możesz złożyć do nas wniosek w zakresie uprawnień dotyczących danych osobowych o:

– sprostowanie (poprawienie danych)

– usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub zamieszczonych w naszych serwisach internetowych;

– ograniczenie przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie od złożonego wniosku);

– dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz kopię danych);

przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Ciebie (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Stosowny wniosek można złożyć na adres biuro@granmarmi.pl . Aby
mieć pewność, że jesteś uprawniony do złożenia wniosku, możemy poprosić
o podanie dodatkowych informacji, które pozwolą uwierzytelnić nam
wnioskodawcę.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich
skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz
skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystania przez
nas Twoich danych oraz celu ich przetwarzania.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest
uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś;

Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 r.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

1) Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczących w wykonywaniu naszych czynności:

obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;

podwykonawcom wspierających nas np. wykonaniu złożonego przez Ciebie zamówienia;

podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, marketingowe,
konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom
badawczym działającym na nasze zlecenie;

2) Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów na Twoją rzecz;

podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych,
kadrowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się
administratorem danych.

podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną – w razie zaległości płatniczych z Twojej strony

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym w formie profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób automatyczny (w tym
do profilowania), jednakże nie będzie to wpływać wobec Ciebie żadnych
skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją
sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Gran Marmi polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób
zautomatyzowany), poprzez wykorzystanie ich do oceny niektórych
informacji Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych
preferencji i potrzeb.

Informacje techniczne

Informacje techniczne – pliki cookie

Podczas korzystania przez Ciebie ze strony internetowej
zielke.com.pl na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie,
tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności
tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania
ze strony internetowej zielke.com.p tzw. pliki cookie. Dzięki
zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in.
zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał
każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez
Ciebie do koszyka, czy dostosowanie treści strony do Twoich
zainteresowań. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych
statystycznych strony internetowej zielke.com.p, co umożliwia nam
rozwijanie strony zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Cię, na ich
podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w
żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego
ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie
zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je
utworzył.

W trakcie korzystania przez Ciebie ze strony internetowej
zielke.com.p korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych
oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w
Twoim urządzeniu do czasu wylogowania ze strony internetowej
zielke.com.p, opuszczenia strony internetowej zielke.com.p
lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim
urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu
ich usunięcia przez Ciebie.

Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

 1. a)      Pliki niezbędne do działania strony – pliki te umożliwiają
  prawidłowe działanie strony internetowej zielke.com.p, logowanie
  do strony, nawigowanie po stronie, dokonywanie zakupów oraz pobieranie
  ze strony zakupionych plików. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu
  korzystanie ze strony jest niemożliwe;
 2. b)   Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w
  obrębie strony. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie
  transakcji;
 3. c)   Pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze strony;
 4. d)      Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich
  ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim
  urządzeniu m. in. nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i
  hasła, zostaną Ci wyświetlone produkty dostosowane do Twoich
  zainteresowań itp.;
 5. e)      Pliki reklamowe – pliki umożliwiające otrzymanie
  spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez Sklep
  lub przez współpracujące ze Sklepem podmioty świadczące usługi
  reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona Ci reklama dostosowana
  do Twoich zainteresowań, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana
  dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp.
 6. f)   Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów
  społecznościowych (m. in. Facebook), z których korzystasz, ze Sklepem.

Przypominamy, że inne serwisy, w tym serwisy społecznościowe, mogą
wykorzystywać pliki cookies we własnym zakresie, na zasadach określonych
w polityce prywatności danego serwisu.

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie
plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na
Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej
przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików
cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o
zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym
razem po wizycie w stronie usuwać pliki ze swojego urządzenia.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie
dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki
internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików
cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony.

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie
plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na
Twoim urządzeniu.a polityka prywatności określa zasady przetwarzania i
ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników, które służą
realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, oraz danych zebranych
za pomocą plików Cookies, przez Gran Marmi

Przekazane przez Ciebie dane osobowe, które zbieramy m.in. w trakcie

zakładania przez Ciebie konta, wykorzystujemy tylko i wyłącznie w celu
realizacji umowy sprzedaży, obsługi płatności czy dostawy oraz naszych
kontaktów z Tobą. Nie udostępniamy tych danych osobom postronnym. Dane
zbierane automatycznie służą do obsługi funkcjonalności naszych stron,
ich rozwoju, personalizowania ich zawartości i analizy zachowań
Użytkowników. Dane przekazywane w trakcie korespondencji wykorzystujemy
tylko i wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
Możliwy jest również kontakt telefoniczny w celu omówienia kwestii
dotyczących zamówienia. Informacje handlowe wysyłamy drogą
elektroniczną, tylko w przypadku gdy wyrazisz na to zgodę. W każdej
chwili możesz taką zgodę wycofać. Podczas pobytu na naszej stronie
internetowej zbieramy informacje dotyczące Twojej wizyty. Pozwalają nam
one na personalizację stron i ofert. Pliki Cookies z których korzystamy
można w każdej chwili wyłączyć wykorzystując stosowne opcje Twojej
przeglądarki internetowej. Naszym klientom zapewniamy pełne
bezpieczeństwo podczas dokonywania zakupów, ze szczególnym
uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. W tym celu gromadzimy
niezbędne minimum informacji. W celu całkowitego zabezpieczenia konta
prosimy o nieujawnianie danych dostępu: loginu i hasła osobom trzecim
oraz o wylogowanie się zaraz po zakończeniu korzystania ze strony. Jako
nasz Klient masz prawo wglądu oraz edycji swoich danych oraz prawo do
żądania informacji o treści przechowywanych danych na Twój temat, jak
również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych,
sprostowania błędów, uzupełnienia, uaktualniania czy przeniesienia
Twoich danych.